Employee search and selection
Employee evaluation
Teambuilding

Atgal

Konsultacinė firma “Preilė” teikia organizacijų darbuotojų ir kandidatų testavimo ir vertinimo paslaugas.

Ši paslauga skirta padėti mūsų klientams parinkti personalą, atitinkantį organizacijos profesinius ir psichologinius standartus, išsiaiškinti darbuotojų arba kandidatų stipriąsias ir silpnąsias vietas, optimizuoti vadovų ir pavaldinių santykius, numatyti tinkamiausias darbuotojų motyvavimo ir kontrolės priemones, suformuoti komandą, nustatyti mokymų poreikį, parengti darbuotojų karjeros planus ir formuoti darbuotojų rezervą, išspręsti konfliktines situacijas, suformuluoti pareigybinius reikalavimus.

Vertinimo metodai:

  • interviu;
  • psichologiniai testai, klausimynai: bendrų gebėjimų, specialių sugebėjimų, intelekto, asmenybės, specialūs personalo atrankos ir vertinimo testai;
  • praktinės užduotys;
  • rekomendacijų rinkimas.

Darbuotojų ar kandidatų vertinimą atliekame naudojant atskirus metodus arba visą metodų grupę.

Kiekvienu atveju priklausomai nuo organizacijos iškeltų tikslų “Preilės” konsultantai sudaro konkrečią vertinimo programą, kuri sprendžia konkrečius organizacijos uždavinius.

Mes visada pasirengę aptarti su Jumis Jūsų poreikius ir detaliau pristatyti darbuotojų vertinimo paslaugą.

Į viršų